Zrównoważone rolnictwo

W ostatnich kilku latach to wręcz modne hasło i nader często powtarzane. Co tak naprawdę znaczy i do jakiego celu dąży?

Powrót do natury

Okazuje się, że jest to idea tyleż prosta, co słuszna. Są to działania służące ochronie różnorodności biologicznej obszarów wiejskich oraz poprawie środowiska naturalnego. Choć brzmi to skomplikowanie, to chodzi o to, by opłacalność produkcji nie była jedynym wyznacznikiem rolniczych działań. A wzrost opłacalności – jedynym celem. Przy tak ogromnej światowej potrzebie produkcji żywności, obecna degradacja środowiska nabiera miejscami rozmiarów katastrofy ekologicznej. Ta idea chce jej zapobiec.

Głównym celem zrównoważonego rolnictwa jest odwrócenie postępującego procesu niszczenia środowiska naturalnego przez działalność człowieka i przywrócenie równowagi ekologicznej.


Droga do ekologii

Po pierwsze zatem – chrońmy gleby. Zrównoważone rolnictwo kładzie nacisk na kwestię szkodliwości nawozów sztucznych, stosowanych w uprawach. Rośliny mogą bowiem pobrać tylko część tych substancji, a reszta rozprzestrzenia się w środowisku i zanieczyszcza je. Jeszcze bardziej dotyczy to środków ochrony roślin, które zagrażają bioróżnorodności. Rolnictwo zrównoważone przeciwstawia się także brakowi zmianowania i uprawianiu tylko jednego bądź dwóch najbardziej opłacalnych gatunków. Takie postępowanie bowiem powoduje brak różnorodności w świecie roślinnym i sprzyja masowemu pojawianiu się szkodników oraz chorób, które trzeba zwalczać pestycydami.

Łąki ekologiczne

Są pogłębieniem idei zrównoważonego rolnictwa. Łąka ekologiczna to taka, która jest prowadzona zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, tzn. stosowane są naturalne, ekologiczne nawozy, nie są wykorzystywane nawozy sztuczne, środki ochrony roślin oraz inne środki zabronione ustawowo w rolnictwie ekologicznym.

Warto wrócić uwagę, że wypas ekstensywny na łąkach ekologicznych jest korzystny dla zwierząt pod względem żywieniowym. Chodzi tu nie tylko o bogaty skład paszy, ale również o jej właściwości. Pasze takie zawierają enzymy, witaminy, mikroelementy oraz karoteny, które znakomicie wpływają na dobrostan bydła. Bogate pod względem gatunkowym i odżywczym zielonki, stosowane wiosną i latem oraz siana i kiszonki w okresie jesienno-zimowym wpływają korzystnie na produkcję żywca i docelową jakość wołowiny kulinarnej.

Warto podkreślić, że użytki zielone, na których wypasane jest bydło na skutek procesów, jakim są poddawane (udeptywanie ziemi, selektywne pobieranie roślin) to zbiorowiska roślinne o dużej wartości przyrodniczej i zachowanej naturalnej bioróżnorodności.


Grass Fed

To trend rynkowy oznaczania pochodzenia mięsa od takich sztuk bydła, które były karmione wyłącznie trawą. Wskazuje on dość jednoznacznie na ścisły związek pomiędzy naturalnym żywieniem bydła mięsnego, a wysoką jakością tak pozyskanej wołowiny kulinarnej.

W tym sposobie żywienia ekstensywnego bydło jest żywione tylko trawą na wolnym wybiegu, a zimą sianem lub kiszonką.

Wołowina Grass Fed wyróżnia się nie tylko wybitnym smakiem i jakością, ale również prozdrowotnym działaniem na organizm człowieka. Zawiera bowiem całą gamę składników odżywczych, witamin i minerałów. Wołowina Grass Fed jest bogata w białko, kwasy omega-3, l-karnitynę, witaminy z grupy B, kwas linolowy i minerały, takie jak cynk, fosfor czy żelazo. Komponując więc zdrowe menu, a nawet układając plan dietetyczny, warto umieścić wołowinę od krów karmionych wyłącznie trawą.